Sushi Platter

$120.00

56 pcs

4  pcsTuna Nigiri

4 pcs EbiNigiri (Cooked Shrimp)

4 pcs Hamachi Nigari (Yellowtail)

4 pcs Salmon Nigari

4 pcs tamako nigari (Egg Omelets)

4 pcs Inari Nigari (Tofu)

6 pcs Salmon Maki

4 pcs Futomaki

6 pcs Avocado Maki

4 pcs IkaNigiri (Squid)

4 pcs Saba Nigari (Boston Mackerel)

4 pcs IkuraShip(Salmon Caviar)

4 pcs Spicy Tuna Ship

Categories: ,