Sushi Deluxe Platter

$135.00

4 pcs Ikura Ship (Salmon Caviar)

4 pcs Sea Urchin Ship

8 pcs Salmon Nigari

8  pcs Tuna Nigiri

8 pcs EbiNigiri (Cooked Shrimp)

4 pcs Hamachi Nigari (Yellowtail)

4 pcs TamakoNigari (Egg Omelets)

4 pcs IkaNigiri (Squid)

8 pcs Eel Nigari

Categories: ,